Η Τεχνική Εταιρεία ΕΒΟΞ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975. Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος υπήρξε ο Ιωάννης Κ. Ζήκας, ένας από τους παλαιότερους και γνωστότερους εργολάβους και τέως πρόεδρος εργοληπτών Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Αλκιβιάδης Ζήκας, Πολιτικός Μηχανικός και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Ζήκας, Πολιτικός Μηχανικός.

 

Η τεχνική εταιρεία ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 2002. Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι Κ. Ζήκας, Α. Ζήκας, πολιτικοί μηχανικοί και ο Δ. Τσουρέκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Αλκιβιάδης Ζήκας, Πολιτικός Μηχανικός και Διευθύνων Σύμβουλος ο Δημήτριος Τσουρέκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

 

Η ΕΒΟΞ Α.Ε. διαθέτει πτυχίο 4ης τάξεως για την κατασκευή Δημοσίων έργων.
Η ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ διαθέτει πτυχίο 2ης τάξεως για την κατασκευή Δημοσίων έργων.

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΒΟΞ ΑΕ – ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ κατασκευάζει πάσης φύσεως δημόσια και ιδιωτικά έργα, όπως:

  • Βιομηχανικά έργα.
  • Συγκροτήματα κατοικιών – Πολυκατοικιών, Παραθεριστικούς οικισμούς (με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε ιδιόκτητα οικόπεδα)
  • Αναπαλαιώσεις - επισκευές - ενισχύσεις κτιρίων. Η ΕΒΟΞ ΑΕ διαθέτει ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων αλλά και κτιρίων που χρήζουν ενίσχυσης λόγω σεισμού, κ.λ.π.
  • Προκατασκευασμένα σπίτια.
  • Ειδικές κατασκευές, υψηλά κτίρια, silos, caissons, βάθρα γεφυρών κλπ, κατασκευασμένα με τη μέθοδο των ολισθαινόντων ξυλοτύπων. Η ΕΒΟΞ Α.Ε. είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της Γερμανικής εταιρείας STREIF (θυγατρική της HOCHTIEF).


Στόχοι του ΟΜΙΛΟΥ είναι :

  • Η περαιτέρω ενεργοποίησή του στους τομείς ειδίκευσής του και ιδιαίτερα στον τομέα του REAL ESTATE.
  • Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας και συνέπειας που τον διακρίνει, με εφαρμογή παράλληλα μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας.

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ απασχολεί άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Επιστήμονες με μεγάλη πείρα καθώς και έμπειρο εργατοτεχνικό δυναμικό. Ακόμη διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο ανανεώνει συνεχώς ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες για την άρτια εκτέλεση των έργων της και την επίτευξη των στόχων της.
Στον κατασκευαστικό κλάδο σήμερα ζητείται ποιότητα. Στα δημόσια έργα οι προδιαγραφές είναι υψηλές, στα δε ιδιωτικά οι απαιτήσεις μεγάλες. Οι προοπτικές δείχνουν ότι μόνο σοβαρές εταιρείες με αξιοπιστία, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο μέλλον. O OMIΛΟΣ ΕΒΟΞ ΑΕ – ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ έχει τη ζωντανή μαρτυρία έργων του σε ολόκληρη την Ελλάδα, που πιστοποιούν τη σωστή κατασκευή που εγγυάται, για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Αρχείο - Φωτογραφίες Έργων

Ολισθήσεις
Image Detail
Ιδιωτικά Έργα -...
Image Detail
Δημόσια Έργα
Image Detail
Άλλα Ιδιωτικά Έ...
Image Detail